आमच्याशी संपर्क साधा

Panchal sir

नरहरी एस. पांचाळ

श्री सारजचे संस्थापक

d6

हरिकृष्णा के. सुरामपल्ली

श्री सारजचे सह-संस्थापक

आमच्या टिमला भेटा

uyttxprhsqycyximpzjb
बालाजी एन. पांचाळ

मार्केटींग

संपर्क साधा :- ९८२३३७३५५२

uyttxprhsqycyximpzjb
माधव बि. देशपांडे

मार्केटींग

संपर्क साधा :- ८१४९०३१०६७

uyttxprhsqycyximpzjb
माजिद एच सिद्दीकी

मार्केटींग

संपर्क साधा :- ९४२३५९८७८६

uyttxprhsqycyximpzjb
सुधाकर टी. खंतले

मार्केटींग

संपर्क साधा :- ७७४३९४७४०४

uyttxprhsqycyximpzjb
सुरेश एल. मास्टर

मार्केटींग

संपर्क साधा :- ९७३०२६०३६६

uyttxprhsqycyximpzjb
बालाजी एल. वालमारे

मार्केटींग

संपर्क साधा :- ९९२३७०७४७१

uyttxprhsqycyximpzjb
शामसुंदर डि.चौडीकर

मार्केटींग

संपर्क साधा :- ८८८८४४२६९९

मुख्य कार्यालय

 पोलीस क्वाटर समोर, लक्ष ऑल्मपीयाड इंग्लिश स्कूल, वसमत जि. हिंगोली - ४३१५१२ .