लेडीज प्लॅन

plan modify girl
१) प्रथम डायमंड होणाऱ्या सभासदास बक्षीस म्हणून ३ तोळ्याचे २२ कॅरेट नेकलेस दिले जाईल.
२) द्वितीय डायमंड होणाऱ्या सभासदास बक्षीस म्हणून टीव्हीएस मोटार सायकल दिली जाईल.
३) तृतीय डायमंड होणाऱ्या सभासदास बक्षीस म्हणून टीव्हीएस स्कुटी दिली जाईल.
४) सर्व रिटायर होणाऱ्या सभासदास दहा वर्ष प्रत्येक महिन्याला 3००० रुपयाचे सामान / वस्तू देण्यात
येतील, अन्यथा वन टाईम रिटायरमेंट म्हणून 2 लाख 70 हजार रुपये टीडीएस सहित दिले जातील.