जेन्टस प्लॅन

plan modify man
१) प्रथम डायमंड होणाऱ्या सभासदास बक्षीस म्हणून मारोती ऑल्टो के१० कार दिली जाईल.
२) द्वितीय डायमंड होणाऱ्या सभासदास बक्षीस म्हणून ५ तोळ्याचा २२ कॅरेट नेकलेस दिले जाईल.
३) तृतीय डायमंड होणाऱ्या सभासदास बक्षीस म्हणून टीव्हीएस मोटार सायकल दिली जाईल.
४) सर्व रिटायर होणाऱ्या सभासदास दहा वर्ष प्रत्येक महिन्याला ५००० रुपयाचे सामान / वस्तू देण्यात
येतील, अन्यथा वन टाईम रिटायरमेंट म्हणून ४ लाख २० हजार रुपये टीडीएस सहित दिले जातील.